"over authorities" — Słownik kolokacji angielskich

over authorities kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ponad władzami
  1. over przyimek + authority rzeczownik
    Silna kolokacja

    But Israel has been doing just that for the last decade, by handing over significant land and authority.

    Podobne kolokacje: