"City authority" — Słownik kolokacji angielskich

City authority kolokacja
Popularniejsza odmiana: city authority
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Władza miasta
  1. city rzeczownik + authority rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The city authorities had taken care to use the day to process certain cases in the court.

    Podobne kolokacje: