"state federal authority" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stan federalna władza
  1. state rzeczownik + authority rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Any changes a Hawaiian government seeks would have to be negotiated with state or federal authorities.