"between authorities" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): między władzami
  1. between przyimek + authority rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    What should the relationship between the local authorities and the central body?

    Podobne kolokacje:

podobne do "between authorities" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "between authorities" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik