"Vatican authority" — Słownik kolokacji angielskich

Vatican authority kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Watykan władza
  1. Vatican rzeczownik + authority rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He recalled reading once about the curious arrangement of Vatican authority following the death of a Pope.

    Podobne kolokacje: