"doctrinal authority" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): doktrynalna władza
  1. doctrinal przymiotnik + authority rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    On the doctrinal authority of the pastoral council.

    Podobne kolokacje: