"against one's authority" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: against authority
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przeciwko czyjś władza
  1. against przyimek + authority rzeczownik
    Luźna kolokacja

    That seems clearly like a man who is making a statement against authority.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo