ANGIELSKI NA WALENTYNKI -40%Powiedz tak eTutorowi i kup roczny kurs angielskiego 40% taniej!Sprawdź

"window" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

window rzeczownik

rzeczownik + window
Kolokacji: 181
glass window • Microsoft Window • car window • bedroom window • shop window • side window • bay window • picture window • ...
window + rzeczownik
Kolokacji: 138
Windows Vista • window frame • window seat • Windows version • window sill • window ledge • Windows Server • window glass • ...
window + czasownik
Kolokacji: 108
window opens • window overlooking • window facing • window dressing • window closes • window looks • window gives • window shows • ...
czasownik + window
Kolokacji: 124
break windows • install windows • use Windows • include windows • look out of the window • open in a window • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 34
(3) use, design, dedicate
Kolokacji: 3
(5) look, jump, face
Kolokacji: 6
(9) shatter, blow, light
Kolokacji: 3
(11) provide, leave, offer
Kolokacji: 3
2. find a window = znajdź okno find a window
  • As the waiter returned with my change, I sat watching her through the window.
  • He turned away again and watched the dark through the window.
  • I'd just watch the sneakers through the window and make sure nothing goes wrong.
  • She went quickly down the stairs and watched through the small window in the door to make sure they left.
  • She could see the night manager in his office, watching through the window, and that made her feel more secure.
  • She watched the night sky through the window over the bed.
  • I watched through the window as she carefully made her way around the house in front.
  • At first I just watched through the window and jerked off.
  • I watched them through the window, as they loaded the car.
  • The early morning crowd that he had often watched through the window was there.
6. Window based = Okno oparło Window based
(14) roll
Kolokacji: 2
(15) flank, surmount
Kolokacji: 2
przymiotnik + window
Kolokacji: 257
open window • broken window • narrow window • tall window • arched window • front window • floor-to-ceiling window • French window • ...
przyimek + window
Kolokacji: 42
without windows • for Windows • with windows • of windows • including windows • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.