BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"window" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

window rzeczownik

rzeczownik + window
Kolokacji: 181
glass window • Microsoft Window • car window • bedroom window • shop window • side window • bay window • picture window • ...
window + rzeczownik
Kolokacji: 138
Windows Vista • window frame • window seat • Windows version • window sill • window ledge • Windows Server • window glass • ...
window + czasownik
Kolokacji: 108
window opens • window overlooking • window facing • window dressing • window closes • window looks • window gives • window shows • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 25
1. window dressing = dekorowanie wystaw sklepowych, urządzenie wystawy sklepowej window dressing
2. window goes = okno idzie window goes
3. Window runs = Okno biegnie Window runs
4. window shatters = okno roztrzaskuje się window shatters
6. window smashes = brzęki okna window smashes
7. window rolls = rolki okna window rolls
8. window slides = zjeżdżalnie okna window slides
9. window replaces = okno zastępuje window replaces
10. window leading = okno prowadząc window leading
11. window cracks = pęknięcia okna window cracks
12. window sets = okno umieszcza window sets
14. window flies = okno leci window flies
15. window darkens = okno przyciemnia window darkens
16. window crashes = okno rozbija window crashes
17. window pops = okno przebija window pops
18. window moves = okno rusza się window moves
(10) use, try, board, wait
Kolokacji: 4
(12) rattle, shake, vibrate, creak
Kolokacji: 4
(13) cover, drape, install, paint
Kolokacji: 4
czasownik + window
Kolokacji: 124
break windows • install windows • use Windows • include windows • look out of the window • open in a window • ...
przymiotnik + window
Kolokacji: 257
open window • broken window • narrow window • tall window • arched window • front window • floor-to-ceiling window • French window • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.