MIKOŁAJKOWY RABAT -50%.Roczny kurs Business English taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"window" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

window rzeczownik

rzeczownik + window
Kolokacji: 181
glass window • Microsoft Window • car window • bedroom window • shop window • side window • bay window • picture window • ...
window + rzeczownik
Kolokacji: 138
Windows Vista • window frame • window seat • Windows version • window sill • window ledge • Windows Server • window glass • ...
window + czasownik
Kolokacji: 108
window opens • window overlooking • window facing • window dressing • window closes • window looks • window gives • window shows • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 25
1. window opens = świeże powietrza okna window opens
3. window facing = wychodzenie okna window facing
4. window dressing = dekorowanie wystaw sklepowych, urządzenie wystawy sklepowej window dressing
5. window closes = okno zamyka się window closes
8. window shows = okno jest widoczne window shows
11. window goes = okno idzie window goes
14. window lets = okresy wynajmu okna window lets
15. Window uses = Okno używa Window uses
18. lit by windows = oświetlony przez okna lit by windows
19. window comes = okno przychodzi window comes
21. Window runs = Okno biegnie Window runs
22. window shatters = okno roztrzaskuje się window shatters
25. window appears = okno pojawia się window appears
czasownik + window
Kolokacji: 124
break windows • install windows • use Windows • include windows • look out of the window • open in a window • ...
przymiotnik + window
Kolokacji: 257
open window • broken window • narrow window • tall window • arched window • front window • floor-to-ceiling window • French window • ...
przyimek + window
Kolokacji: 42
without windows • for Windows • with windows • of windows • including windows • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.