"window lights" — Słownik kolokacji angielskich

window lights kolokacja
Popularniejsza odmiana: lit by windows
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): światła okna
  1. window rzeczownik + light czasownik
    Luźna kolokacja

    The way was lit by windows, but the view wasn't of the outside.

    Podobne kolokacje: