"window facing" — Słownik kolokacji angielskich

window facing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wychodzenie okna
  1. window rzeczownik + face czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    By that time we'd gone to the window facing the street.

    Podobne kolokacje: