"window overlooking" — Słownik kolokacji angielskich

window overlooking kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przeoczanie okna
  1. window rzeczownik + overlook czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    But what to do about the window on the right overlooking the river?

    Podobne kolokacje: