"lit by windows" — Słownik kolokacji angielskich

lit by windows kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oświetlony przez okna
  1. window rzeczownik + light czasownik
    Zwykła kolokacja

    The way was lit by windows, but the view wasn't of the outside.

    Podobne kolokacje: