BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"window" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

window rzeczownik

rzeczownik + window
Kolokacji: 181
glass window • Microsoft Window • car window • bedroom window • shop window • side window • bay window • picture window • ...
window + rzeczownik
Kolokacji: 138
Windows Vista • window frame • window seat • Windows version • window sill • window ledge • Windows Server • window glass • ...
window + czasownik
Kolokacji: 108
window opens • window overlooking • window facing • window dressing • window closes • window looks • window gives • window shows • ...
czasownik + window
Kolokacji: 124
break windows • install windows • use Windows • include windows • look out of the window • open in a window • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 34
2. window set = okno umieściło window set
5. window is filled = okno jest napełnić się window is filled
7. build with windows = zbuduj z oknami build with windows
8. window is added = okno jest dodawane window is added
9. port to Windows = port aby Windows port to Windows
11. develop for Microsoft Windows = rozwiń dla Microsoft Windows develop for Microsoft Windows
14. window is inserted = okno jest włożone window is inserted
15. window dressed = okno ubrało się window dressed
16. come through the window = przeniknij przez okno come through the window
17. window is fixed = okno jest umocowane window is fixed
18. window is restored = okno jest przywrócone window is restored
19. window separated = okno podzieliło window separated
21. window drawn = okno narysowany window drawn
22. take by the window = weź przy oknie take by the window
24. window divided = okno oddzieliło window divided
28. Microsoft Window developed = Microsoftowe Okno rozwinęło Microsoft Window developed
(3) use, design, dedicate
Kolokacji: 3
(5) look, jump, face
Kolokacji: 6
(9) shatter, blow, light
Kolokacji: 3
(11) provide, leave, offer
Kolokacji: 3
(14) roll
Kolokacji: 2
(15) flank, surmount
Kolokacji: 2
przymiotnik + window
Kolokacji: 257
open window • broken window • narrow window • tall window • arched window • front window • floor-to-ceiling window • French window • ...
przyimek + window
Kolokacji: 42
without windows • for Windows • with windows • of windows • including windows • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.