MIKOŁAJKOWY RABAT -50%.Roczny kurs Business English taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"window" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

window rzeczownik

rzeczownik + window
Kolokacji: 181
glass window • Microsoft Window • car window • bedroom window • shop window • side window • bay window • picture window • ...
window + rzeczownik
Kolokacji: 138
Windows Vista • window frame • window seat • Windows version • window sill • window ledge • Windows Server • window glass • ...
window + czasownik
Kolokacji: 108
window opens • window overlooking • window facing • window dressing • window closes • window looks • window gives • window shows • ...
czasownik + window
Kolokacji: 124
break windows • install windows • use Windows • include windows • look out of the window • open in a window • ...
przymiotnik + window
Kolokacji: 257
open window • broken window • narrow window • tall window • arched window • front window • floor-to-ceiling window • French window • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 54
2. tall window = wysokie okno tall window
3. tiny window = maleńkie okno tiny window
4. small window = niewielkie okienko small window
5. huge window = olbrzymie okno huge window
6. big window = duże okno big window
7. little window = mało okna little window
8. great window = świetne okno great window
9. double-hung window = podwójny-zawiesić/zawieszać okno double-hung window
10. double window = okno podwójne double window
11. enormous window = ogromne okno enormous window
12. short window = krótkie okno short window
13. small-paned window = small-paned okno small-paned window
14. double-paned window = double-paned okno double-paned window
15. vast window = ogromne okno vast window
16. double-pane window = podwójny-szyba okno double-pane window
17. oversized window = ogromne okno oversized window
18. giant window = olbrzymie okno giant window
19. massive window = masywne okno massive window
20. oversize window = ogromne okno oversize window
(7) floor-to-ceiling, pedimented
Kolokacji: 2
(15) tinted, rain-streaked
Kolokacji: 2
(17) mullioned, separate
Kolokacji: 2
(25) electric, steamy, ill-fitting
Kolokacji: 3
(27) main, central, holographic
Kolokacji: 3
(31) sunny, diamond-shaped
Kolokacji: 2
(33) similar, different, slit-like
Kolokacji: 3
(34) leaded, leaded-glass, hung
Kolokacji: 3
(35) south-facing, north-facing
Kolokacji: 2
(37) bulletproof, flanking
Kolokacji: 2
(38) closed, sealed, iron-barred
Kolokacji: 3
(40) pointed, triangular, angled
Kolokacji: 3
(46) fascinating, beautiful
Kolokacji: 2
(47) right-hand, left-hand
Kolokacji: 2
(49) bullet-proof, soundproof
Kolokacji: 2
(50) standard, symmetrical
Kolokacji: 2
(51) drafty, leaky
Kolokacji: 2
(52) false, fake
Kolokacji: 2
(53) energy-efficient, arch
Kolokacji: 2
(54) octagonal, hexagonal
Kolokacji: 2
(55) sunlit, illuminated
Kolokacji: 2
przyimek + window
Kolokacji: 42
without windows • for Windows • with windows • of windows • including windows • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.