"upstairs window" — Słownik kolokacji angielskich

upstairs window kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): okno na górze
  1. upstairs rzeczownik + window rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Every upstairs window seemed to be full of watching white faces.

    Podobne kolokacje: