"study window" — Słownik kolokacji angielskich

study window kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): okno naukowe
  1. study rzeczownik + window rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He stood up, walked to the window of his study.

    Podobne kolokacje: