"window of one's study" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: study window
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): okno z czyjś nauka
  1. study rzeczownik + window rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He stood up, walked to the window of his study.

    Podobne kolokacje: