"feature windows" — Słownik kolokacji angielskich

feature windows kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): okna cechy
  1. feature czasownik + window rzeczownik
    Silna kolokacja

    The waiting room featured windows that looked down on the parking lot.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo