ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%.Zgarnij rabat na roczny kurs online.Sprawdź

"window" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

window rzeczownik

rzeczownik + window
Kolokacji: 181
glass window • Microsoft Window • car window • bedroom window • shop window • side window • bay window • picture window • ...
window + rzeczownik
Kolokacji: 138
Windows Vista • window frame • window seat • Windows version • window sill • window ledge • Windows Server • window glass • ...
window + czasownik
Kolokacji: 108
window opens • window overlooking • window facing • window dressing • window closes • window looks • window gives • window shows • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 25
2. window comes = okno przychodzi window comes
3. window appears = okno pojawia się window appears
4. window seems = okno wydaje się window seems
5. window glows = okno świeci window glows
6. window begins = okno zaczyna się window begins
7. window hangs = linie okna window hangs
8. window shines = okno prześwieca window shines
9. window gapes = okno rozchyla się window gapes
10. window starts = okno zaczyna się window starts
11. window needs = okno potrzebuje window needs
12. window remains = okno pozostaje window remains
13. window gleams = okno świeci window gleams
14. window falls = okno odpada window falls
15. window rises = okno wzrasta window rises
16. window glitters = okno błyszczy window glitters
17. window gets = okno dostaje window gets
18. window consists = okno składa się window consists
(10) use, try, board, wait
Kolokacji: 4
(12) rattle, shake, vibrate, creak
Kolokacji: 4
(13) cover, drape, install, paint
Kolokacji: 4
czasownik + window
Kolokacji: 124
break windows • install windows • use Windows • include windows • look out of the window • open in a window • ...
przymiotnik + window
Kolokacji: 257
open window • broken window • narrow window • tall window • arched window • front window • floor-to-ceiling window • French window • ...
przyimek + window
Kolokacji: 42
without windows • for Windows • with windows • of windows • including windows • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.