ANGIELSKI ALBO PSIKUS!-40% na roczny kurs online tylko do niedzieli.Sprawdź

"window" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

window rzeczownik

rzeczownik + window
Kolokacji: 181
glass window • Microsoft Window • car window • bedroom window • shop window • side window • bay window • picture window • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 57
(2) Microsoft
Kolokacji: 1
2. kitchen window = okno kuchenne kitchen window
3. upstairs window = okno na górze upstairs window
4. hotel window = okno hotelowe hotel window
7. living room window = okno pokoju dziennego living room window
8. restaurant window = okno restauracji restaurant window
10. cell window = okno komórki cell window
12. library window = okno biblioteczne library window
14. chamber window = okno sali chamber window
15. dining-room window = okno pokoju stołowego dining-room window
16. nursery window = okno żłobka nursery window
17. hospital window = okno szpitalne hospital window
18. cafe window = okno kawiarni cafe window
19. dormitory window = okno akademickie dormitory window
20. lounge window = okno poczekalni lounge window
21. saloon window = okno salonu saloon window
22. lobby window = okno lobby lobby window
23. tavern window = okno tawerny tavern window
24. skyscraper window = okno drapacza chmur skyscraper window
25. dorm window = okno akademika dorm window
26. ballroom window = okno sali balowej ballroom window
27. schoolroom window = okno sali lekcyjnej schoolroom window
(12) office, power, teller, chat
Kolokacji: 4
(16) January, Christmas, holiday
Kolokacji: 3
(18) ticket, replacement
Kolokacji: 2
(19) summer, winter, time, century
Kolokacji: 4
(21) Lancet, bridge, takeout
Kolokacji: 3
(22) observation, Finder, view
Kolokacji: 3
(24) storm, barracks
Kolokacji: 2
(25) launch, launching
Kolokacji: 2
(26) bow, tracery
Kolokacji: 2
(30) plastic, vinyl
Kolokacji: 2
(31) discount, prison
Kolokacji: 2
(33) ceiling, corridor
Kolokacji: 2
(34) garage, shed
Kolokacji: 2
window + rzeczownik
Kolokacji: 138
Windows Vista • window frame • window seat • Windows version • window sill • window ledge • Windows Server • window glass • ...
window + czasownik
Kolokacji: 108
window opens • window overlooking • window facing • window dressing • window closes • window looks • window gives • window shows • ...
czasownik + window
Kolokacji: 124
break windows • install windows • use Windows • include windows • look out of the window • open in a window • ...
przymiotnik + window
Kolokacji: 257
open window • broken window • narrow window • tall window • arched window • front window • floor-to-ceiling window • French window • ...
przyimek + window
Kolokacji: 42
without windows • for Windows • with windows • of windows • including windows • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.