"restaurant window" — Słownik kolokacji angielskich

restaurant window kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): okno restauracji
  1. restaurant rzeczownik + window rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Beyond the restaurant window, Manhattan was in one of its most sparkling moods.