Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"Windows version" — Słownik kolokacji angielskich

Windows version kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Windows wersja
  1. window rzeczownik + version rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Not bad at only 15 months after the Windows version was published.