"stage version" — Słownik kolokacji angielskich

stage version kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): inscenizacja
  1. stage rzeczownik + version rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Do you think you'll be going to see the stage version, too?