BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"version" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

version rzeczownik

rzeczownik + version
Kolokacji: 326
film version • Windows version • movie version • stage version • demo version • PC version • UK version • beta version • DVD version • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 93
  • Not bad at only 15 months after the Windows version was published.
  • I think it's the best version of Windows they've ever done.
  • You ought to buy a whole new version of Windows.
  • And it doesn't matter which version of Windows you're using.
  • Windows versions of both programs should be available by summer.
  • A true Windows version 1.4 has yet to be released.
  • A Windows version, at the same price, is due next month.
  • I tried the Windows version in phone calls with several close friends and one relative.
  • The Windows version is still yet to be given a release date.
  • In addition, the similar solution is available for 32-bit Windows versions.
4. stage version = inscenizacja stage version
5. demo version = wersja demonstracyjna demo version
6. PC version = Wersja PC PC version
7. UK version = Brytyjska wersja UK version
8. beta version = wersja beta (programu komputerowego) beta version
9. DVD version = DVD wersja DVD version
10. Deluxe Version = Deluxe Wersja Deluxe Version
11. Senate version = Senat wersja Senate version
13. Xbox version = Xbox wersja Xbox version
14. vinyl version = wersja winylowa vinyl version
15. cover version = nowe wykonanie cover version
16. CD version = CD wersja CD version
17. language version = wersja językowa language version
20. TV version = TV wersja TV version
23. paper version = papierowa wersja paper version
24. television version = wersja telewizyjna television version
28. Track Version = Wersja w konkurencjach biegowych Track Version
29. PlayStation version = PlayStation wersja PlayStation version
30. Bonus Track Version = Premia Wersja w konkurencjach biegowych Bonus Track Version
31. version of one's name = wersja z czyjś imię version of one's name
33. LP version = Wersja LP LP version
34. arcade version = wersja arkady arcade version
36. version of one's life = wersja z czyjś życie version of one's life
38. screen version = ekranizacja screen version
39. print version = drukowana wersja print version
41. console version = wersja konsoli console version
42. home version = wersja domowa home version
45. Internet Explorer version = Wersja Internetu Explorer Internet Explorer version
46. King James Version = Biblia Króla Jakuba (angielska protestancka wersja Biblii z 1611 roku) King James Version
47. browser version = wersja przeglądarki browser version
48. dance version = wersja taneczna dance version
49. piano version = wersja fortepianowa piano version
50. solo version = wersja sola solo version
51. Broadway version = Broadway wersja Broadway version
52. cartoon version = wersja rysunkowa cartoon version
54. test version = wersja testu test version
55. Mac version = Mac wersja Mac version
56. rock version = wersja rockowa rock version
57. Linux version = Linuxowa wersja Linux version
58. release version = wersja zwalniająca release version
59. paperback version = wersja w miękkiej oprawie paperback version
61. PSP version = Wersja PSP PSP version
62. draft version = wersja robocza draft version
63. DOS version = Wersja DOS DOS version
64. Macintosh version = Wersja płaszcza od deszczu Macintosh version
65. Web version = Sieć wersja Web version
66. trial version = wersja próbna (programu komputerowego) trial version
67. desktop version = wersja blatu desktop version
68. cassette version = wersja kasety cassette version
69. iOS version = iOS wersja iOS version
70. Hollywood version = Hollywoodzka wersja Hollywood version
71. duet version = wersja duetu duet version
73. computer version = wersja komputerowa computer version
76. iTunes version = iTunes wersja iTunes version
77. export version = wersja eksportowa export version
79. stereo version = wersja stereofoniczna stereo version
80. Amiga version = Amigowska wersja Amiga version
81. CD-ROM version = CD-ROM wersja CD-ROM version
82. HD version = Wersja HD HD version
83. manuscript version = wersja odręczna manuscript version
85. Disney version = Disney wersja Disney version
86. Bonus Version = Premia Wersja Bonus Version
87. performance version = wersja wykonania performance version
88. disc version = wersja dysku disc version
90. drive version = wersja napędowa drive version
91. jazz version = wersja jazzowa jazz version
92. audiobook version = wersja książki mówionej audiobook version
93. BBC version = Wersja BBC BBC version
version + rzeczownik
Kolokacji: 6
Version Control • version number • Version box • version feature • version control system • ...
version + czasownik
Kolokacji: 159
version features • version contains • version appears • version includes • version exists • version adds • version uses • version calls • ...
czasownik + version
Kolokacji: 239
edit version • version called • version titled • upgrade to a version • appear in the version • version is heard • release in several versions • ...
przymiotnik + version
Kolokacji: 711
new version • original version • early version • different version • late version • final version • live version • current version • ...
przyimek + version
Kolokacji: 27
such as the version • including a version • unlike the version • after the version • into a version • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.