"House version" — Słownik kolokacji angielskich

House version kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Izba wersja
  1. house rzeczownik + version rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    A House version of the legislation is still in committee.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo