BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"version" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

version rzeczownik

rzeczownik + version
Kolokacji: 326
film version • Windows version • movie version • stage version • demo version • PC version • UK version • beta version • DVD version • ...
version + rzeczownik
Kolokacji: 6
Version Control • version number • Version box • version feature • version control system • ...
version + czasownik
Kolokacji: 159
version features • version contains • version appears • version includes • version exists • version adds • version uses • version calls • ...
czasownik + version
Kolokacji: 239
edit version • version called • version titled • upgrade to a version • appear in the version • version is heard • release in several versions • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 76
3. version titled = wersja zatytułowała version titled
11. tell one's version = mówić czyjś wersja tell one's version
16. version entitled = wersja zatytułowała version entitled
17. appear on the version = pojaw się na wersji appear on the version
21. differ from the version = różnij się od wersji differ from the version
25. host the version = bądź gospodarzem wersji host the version
26. view a version = rozpatrz wersję view a version
30. version is posted = wersja jest wysłana version is posted
34. version is shown = wersja jest ukazana version is shown
45. version is marketed = wersja jest sprzedawana version is marketed
59. refer to the version = odnieś się do wersji refer to the version
66. version is found = wersja zostanie znaleziona version is found
68. version is filmed = wersja jest sfilmowana version is filmed
70. make in versions = zrób w wersjach make in versions
71. version is named = wersja jest nazwana version is named
72. version is staged = wersja jest wystawiona version is staged
73. form a version = ukształtuj wersję form a version
74. send a version = wyślij wersję send a version
75. add to the version = zwiększ wersję add to the version
przymiotnik + version
Kolokacji: 711
new version • original version • early version • different version • late version • final version • live version • current version • ...
przyimek + version
Kolokacji: 27
such as the version • including a version • unlike the version • after the version • into a version • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.