PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"buy the version" — Słownik kolokacji angielskich

buy the version kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup wersję
  1. buy czasownik + version rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    In return, they will be given the chance to buy the final version of Windows 98 at full price, along with everyone else.