PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"buy versions" — Słownik kolokacji angielskich

buy versions kolokacja
Popularniejsza odmiana: buy the version
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup wersje
  1. buy czasownik + version rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In return, they will be given the chance to buy the final version of Windows 98 at full price, along with everyone else.