"release one's version" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: release a version
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwolnienie czyjś wersja
  1. release czasownik + version rzeczownik
    Silna kolokacja

    The company released a free version on June 4, 2008.

powered by  eTutor logo