BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"version" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

version rzeczownik

rzeczownik + version
Kolokacji: 326
film version • Windows version • movie version • stage version • demo version • PC version • UK version • beta version • DVD version • ...
version + rzeczownik
Kolokacji: 6
Version Control • version number • Version box • version feature • version control system • ...
version + czasownik
Kolokacji: 159
version features • version contains • version appears • version includes • version exists • version adds • version uses • version calls • ...
czasownik + version
Kolokacji: 239
edit version • version called • version titled • upgrade to a version • appear in the version • version is heard • release in several versions • ...
przymiotnik + version
Kolokacji: 711
new version • original version • early version • different version • late version • final version • live version • current version • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
5. late version = późna wersja late version
15. modern version = współczesna wersja modern version
19. later version = później wersja later version
22. official version = wersja oficjalna official version
27. digital version = cyfrowa wersja digital version
31. animated version = ożywiona wersja animated version
33. fictionalized version = zbeletryzowana wersja fictionalized version
35. preliminary version = wersja wstępna (np. dokumentu) preliminary version
36. female version = żeńska wersja female version
37. scaled-down version = zmniejszona wersja scaled-down version
38. condensed version = skondensowana wersja condensed version
39. English-language version = Angielskojęzyczna wersja English-language version
44. complete version = kompletna wersja complete version
46. Australian version = Australijska wersja Australian version
47. old version = stara wersja old version
48. full version = pełna wersja (programu komputerowego) full version
49. European version = Europejska wersja European version
50. British version = Brytyjska wersja British version
51. American version = Amerykańska wersja American version
53. young version = młoda wersja young version
54. free version = swobodna wersja free version
56. local version = lokalna wersja local version
57. popular version = popularna wersja popular version
59. similar version = podobna wersja similar version
60. international version = wersja międzynarodowa international version
61. simple version = prosta wersja simple version
62. advanced version = zaawansowana wersja advanced version
64. Russian version = Rosyjska wersja Russian version
65. available version = dostępna wersja available version
67. mobile version = ruchoma wersja mobile version
68. theatrical version = teatralna wersja theatrical version
69. only version = jedyna wersja only version
71. powerful version = silna wersja powerful version
74. uncut version = oryginalna wersja uncut version
75. abbreviated version = skrócona wersja abbreviated version
76. altered version = zmieniona wersja altered version
78. contemporary version = współczesna wersja contemporary version
79. Dutch version = Wersja niderlandzka Dutch version
80. Greek version = Wersja grecka Greek version
83. light version = wersja światła light version
85. Canadian version = Kanadyjska wersja Canadian version
86. fictional version = fałszywa wersja fictional version
87. cheap version = tania wersja cheap version
88. enlarged version = powiększona wersja enlarged version
89. basic version = podstawowa wersja basic version
90. up-to-date version = aktualna wersja up-to-date version
91. Latin version = Łacińska wersja Latin version
92. common version = wspólna wersja common version
93. Swedish version = Wersja szwedzka Swedish version
94. vocal version = wokalna wersja vocal version
95. traditional version = tradycyjna wersja traditional version
97. high version = wielka wersja high version
98. remixed version = ponownie zmiksowana wersja remixed version
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 143
przyimek + version
Kolokacji: 27
such as the version • including a version • unlike the version • after the version • into a version • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.