"hotel window" — Słownik kolokacji angielskich

hotel window kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): okno hotelowe
  1. hotel rzeczownik + window rzeczownik
    Silna kolokacja

    By that time, matters had changed in the hotel window across the way.

    Podobne kolokacje: