"hotel" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "hotel" po polsku

hotel

obrazek do "hotel" po polsku Hotel Sempati
rzeczownik
 1. hotel , ****   [policzalny]
  The hotel was rather expensive. (Hotel był dość drogi.)
  He booked a room in a luxurious hotel. (On zarezerwował pokój w luksusowym hotelu.)
 2. lodging house BrE przestarzale , rooming house AmE
  • pensjonat, hotel [policzalny]
   Do you want to stay in this lodging house? (Czy chcecie się zatrzymać w tym pensjonacie?)
   We stayed for 2 weeks in a lovely lodging house. (Przez 2 tygodnie mieszkaliśmy w uroczym pensjonacie.)
   link synonim: boarding house
 3. relais

"hotel" — Słownik kolokacji angielskich

lodging house kolokacja
 1. lodging rzeczownik + house rzeczownik = pensjonat, hotel
  Zwykła kolokacja

  At the end of every month his wife came up to spend a day or two in a lodging house near by.

  Podobne kolokacje:

"hotel" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "hotel" po angielsku

hotel , ****

obrazek do "hotel" po polsku Hotel Sempati
rzeczownik
 1. hotel [policzalny]
  The hotel was rather expensive. (Hotel był dość drogi.)
  He booked a room in a luxurious hotel. (On zarezerwował pokój w luksusowym hotelu.)
 2. H (Alfabet fonetyczny NATO) [policzalny]
przymiotnik
 1. hotelarski, hotelowy
  I want to invest my money in hotel business. (Chcę zainwestować swoje pieniądze w biznes hotelarski.)
  The hotel industry is developing dynamically . (Przemysł hotelarski dynamicznie się rozwija.)
  We rented a hotel room. (Wynajęliśmy pokój hotelowy.)
  I want to swim in the hotel pool. (Chcę pływać w hotelowym basenie.)
  Our hotel guests have just arrived. (Nasi goście hotelowi właśnie przybyli.)