"stay in a hotel" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "stay in a hotel" po angielsku — Słownik polsko-angielski

stay at a hotel
stay in a hotel

 1. zatrzymać się w hotelu
  They decided to stay in a hotel. (Oni zdecydowali zatrzymać się w hotelu.)
  We'll be staying at the Victoria Palace hotel. (Zatrzymamy się w hotelu Pałac Wiktorii.)
  I didn't want to cause them any trouble, so I stayed in a hotel. (Nie chciałem im sprawiać kłopotu, więc zatrzymałem się w hotelu.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.


Powiązane zwroty — "stay in a hotel"

inne

"stay in a hotel" — Słownik kolokacji angielskich

stay in a hotel kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zakwateruj się w hotelu
 1. stay czasownik + hotel rzeczownik
  Bardzo luźna kolokacja

  But she would not stay with him in an hotel.

  Podobne kolokacje: