BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"pensjonat" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pensjonat" po polsku

pensjonat

rzeczownik
 1. guesthouse , guest house
  • pensjonat, domek gościnny
   We rented a room in a small guest house. (Wynajęliśmy pokój w małym pensjonacie.)
   Do you prefer to stay at a guest house or a hotel? (Wolisz zatrzymać się w pensjonacie, czy w hotelu?)
 2. boarding house  
 3. pension **
 4. private hotel
 5. apartment hotel  
 6. lodging house
  • pensjonat, hotel British English old-fashioned
   Do you want to stay in this lodging house? (Czy chcecie się zatrzymać w tym pensjonacie?)
   We stayed for 2 weeks in a lovely lodging house. (Przez 2 tygodnie mieszkaliśmy w uroczym pensjonacie.)

"pensjonat" — Słownik kolokacji angielskich

guest house kolokacja
 1. guest rzeczownik + house rzeczownik = pensjonat, domek gościnny
  Bardzo silna kolokacja

  Our old home is now used as a guest house in the heart of the city.

  Podobne kolokacje:
lodging house kolokacja
 1. lodging rzeczownik + house rzeczownik = pensjonat, hotel
  Zwykła kolokacja

  At the end of every month his wife came up to spend a day or two in a lodging house near by.

  Podobne kolokacje:
apartment hotel kolokacja
 1. apartment rzeczownik + hotel rzeczownik = pensjonat
  Luźna kolokacja

  The walker paused to study the entrance of an old apartment hotel.

  Podobne kolokacje:
private hotel kolokacja
 1. private przymiotnik + hotel rzeczownik = pensjonat, prywatny hotel
  Luźna kolokacja

  We went to a private hotel in the neighborhood of Portland Place.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo