"Window rattles" — Słownik kolokacji angielskich

Window rattles kolokacja
Popularniejsza odmiana: window rattles
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Brzęki okna
  1. window rzeczownik + rattle czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    My windows rattled, and I turned to the dark street.

    Podobne kolokacje: