"window rattles" — Słownik kolokacji angielskich

window rattles kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): brzęki okna
  1. window rzeczownik + rattle czasownik
    Zwykła kolokacja

    My windows rattled, and I turned to the dark street.

    Podobne kolokacje: