"window makes" — Słownik kolokacji angielskich

window makes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): okno robi
  1. window rzeczownik + make czasownik
    Zwykła kolokacja

    The window behind him made his expression difficult to read.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo