"window overlooks" — Słownik kolokacji angielskich

window overlooks kolokacja
Popularniejsza odmiana: window overlooking
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): okno przeocza
  1. window rzeczownik + overlook czasownik
    Silna kolokacja

    But what to do about the window on the right overlooking the river?

    Podobne kolokacje: