PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"panoramic window" — Słownik kolokacji angielskich

panoramic window kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): okno panoramiczne
  1. panoramic przymiotnik + window rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Even from a distance and a side angle, Deanna could see something she had never seen before through the panoramic window: blue sky.

    Podobne kolokacje: