"bus window" — Słownik kolokacji angielskich

bus window kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): okno autobusowe
  1. bus rzeczownik + window rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Eric sat back down in his seat, looking out the bus window.

    Podobne kolokacje: