"train window" — Słownik kolokacji angielskich

train window kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): okno kolejowe
  1. train rzeczownik + window rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I shot my head out of the train window.

    Podobne kolokacje: