"window drapes" — Słownik kolokacji angielskich

window drapes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zasłony okna
  1. window rzeczownik + drape czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The window was clean and heavily draped giving no hint to what waited inside.

    Podobne kolokacje: