"look out the window" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uważać okno
  1. look czasownik + window rzeczownik
    Luźna kolokacja

    She turned away and went to look out the window.

    Podobne kolokacje: