"film to look out" — Słownik kolokacji angielskich

film to look out kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): film uważać
  1. look czasownik + film rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja
    Podobne kolokacje: