"story window" — Słownik kolokacji angielskich

story window kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): okno historii
  1. story rzeczownik + window rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Six bays with two story windows line both sides of this church.

    Podobne kolokacje: