ANGIELSKI NA WALENTYNKI -40%Powiedz tak eTutorowi i kup roczny kurs angielskiego 40% taniej!Sprawdź

"window" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

window rzeczownik

rzeczownik + window
Kolokacji: 181
glass window • Microsoft Window • car window • bedroom window • shop window • side window • bay window • picture window • ...
window + rzeczownik
Kolokacji: 138
Windows Vista • window frame • window seat • Windows version • window sill • window ledge • Windows Server • window glass • ...
window + czasownik
Kolokacji: 108
window opens • window overlooking • window facing • window dressing • window closes • window looks • window gives • window shows • ...
czasownik + window
Kolokacji: 124
break windows • install windows • use Windows • include windows • look out of the window • open in a window • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 34
(3) use, design, dedicate
Kolokacji: 3
(5) look, jump, face
Kolokacji: 6
(9) shatter, blow, light
Kolokacji: 3
(11) provide, leave, offer
Kolokacji: 3
2. find a window = znajdź okno find a window
6. Window based = Okno oparło Window based
  • It's very likely that the systems, well, the one thing we do know is that they were Windows based.
  • A large majority of Windows based image viewers do not have Unicode support.
  • The first Windows based product was introduced in the last quarter of 1992.
  • But when you look at Lantastic networks, not that many of them are Windows based.
  • As a result, many Windows based computers belonging to consumers were left vulnerable to exploit and hacking.
  • The virus can only affect Windows based computers.
  • The game was released for Windows based PCs in 2003.
  • It is the global market share leader for Windows based interpretation.
  • Version 1.0 was a Windows based 16-bit product.
  • The client software was a Windows based application.
(14) roll
Kolokacji: 2
(15) flank, surmount
Kolokacji: 2
przymiotnik + window
Kolokacji: 257
open window • broken window • narrow window • tall window • arched window • front window • floor-to-ceiling window • French window • ...
przyimek + window
Kolokacji: 42
without windows • for Windows • with windows • of windows • including windows • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.