"see windows" — Słownik kolokacji angielskich

see windows kolokacja
Popularniejsza odmiana: see the window
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zobacz okna
  1. see czasownik + window rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The three made their way at once to where they had seen the window.

    Podobne kolokacje: