"see the window" — Słownik kolokacji angielskich

see the window kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zobacz okno
  1. see czasownik + window rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The three made their way at once to where they had seen the window.

    Podobne kolokacje: